آکاایران: حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز

آکاایران: اکران مردمی فیلم ابد و یک روز
اکران مردمی فیلم «ابد و یک روز» با حضور پیمان معادی و سعید روستایی در پردیس سیمایی کورش برگزار شد.

به گزارش سینماتیکت روز گذشته  (یکشنبه ۴مهرماه) پیمان معادی و سعید روستایی با حضور در پردیس سینمایی کورش ضمن دیدار با علاقه مندان همراه با آنان به تماشای فیلم «ابد و یک روز» نشستند.

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

حضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکاحضور پیمان معادی و سعید روستایی در میان مردم برای اکران فیلم ابد و یک روز -آکا

سینما تیکت

.

منبع :