هموطن آنلاین _ دمی مور و آشتون کاتچر همسر وی تصمیم گرفتند از بازی در مجموعه دوم " فارغ التحصیل " سر باز زنند زیرا هنرپیشگانی که در دنیای واقعیت با هم زن و شوهر هستند نمی توانند در دنیای...

هموطن آنلاین _ دمی مور و آشتون کاتچر همسر وی تصمیم گرفتند از بازی در مجموعه دوم " فارغ التحصیل " سر باز زنند زیرا هنرپیشگانی که در دنیای واقعیت با هم زن و شوهر هستند نمی توانند در دنیای سینما بازی خوبی ارائه دهند.مور 44 ساله فکر می کرد ایفای نقش در این فیلم که سناریو آن حول زندگی زن مسن تر از همسرش دور می زند و قبلا توسط " داستین هافمن " و " آنه بانک رافت " بازی شده می تواند موقعیت خوبی برای او و کاتچر که 16 سال از او کوچکتر است باشد.

با این وجود مور اکنون معتقد است که ایده وی چندان هم خوب نبوده و باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
او گفت :" زوج هایی که قرار است روی پرده در مقابل هم ظاهر شوند در زندگی زناشویشان دچار مشکل خواهند شد.منبع :