به گزارش آکاایران به نقل از فان پاتق: یک دخترک 2 ساله ی چینی که از پنجره ای در طبقه پنجم آویزان شده بود مورد توجه عابران قرار گرفت و نجات یافت.
این دخترک خوش شانس 2 ساله در حالی که از پنجره اتاقش آویزان شده بود ناگهان توجه یک موتور سوار را جلب می کند و عده ای زیر پنجره جمع شده و زمانی که او از پنجره سقوط کرد، او را گرفته و از مرگ حتمی نجات دادند.

سقوط آزاد

دختر چینی

منبع : pardad.ir