آکاایران: آرش رهبر و گفتگو پیرامون زندگینامه و دوران بدنسازیش

این سه گانه در مورد جایگاه فعلی او نیست، بلکه مستندی است درباره اینکه چگونه به این نقطه رسید. کنکاشی در زمان. آرش رهبر یکی از بهترین ورزشکاران کلاسیک است که در بالاترین کلاسهای جهانی، رقابت میکند. اما این بدان معنا نیست که او اندامش را کامل کرده است، بلکه همیشه چیزی وجود دارد که میتواند بهبود یابد یا لازم به تغییر باشد.

چه نوع اندیشه و تاریخی، بدنسازانی سطح بالا مانند آرش رهبر را ایجاد می کند؟

آکاایران: آرش رهبر در مستند Generation Iron


اخبار بدن سازی


پرورش اندام

.

منبع : edcoan.irarchives