10 فوتبالیست سریع جهان+ تصاویر
در تصاویر زیر می توانید سریعترین فوتبالیست های جهان به همراه میزان سرعتشان را ببینید.

* سانچز(18.7mph)

 

 سانچز سریعترین فوتبالیست جهان

 

*روبن(18.8mph)

 

 بهترین فوتبالیست های جهان

 

* ریبری (19mph)

 

سریعترین فوتبالیست های جهان

 

* رونی (19mph)

 

 بیوگرافی ورزشکاران

 

* مسی (20.2mph)

 

 مسی

 

* والکات(20.3mph)

 

 رونی

 

* رونالدو(20.8mph)

 ریبری

 

* لنون(21mph)

 روبن

 

 * گرت بیل(21.5mph)

 سانچز سریعترین فوتبالیست جهان

 

 * والنسیا(21.8mph)

 

 بهترین فوتبالیست های جهان