فرارو: جنگ ایران و عراق طولانی ترین نبرد قرن گذشته پس از ویتنام بود که در 31 شهریور 1359 با یورش همزمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد.

 با آغاز جنگ تحمیلی نیروهای داوطلب از پیر و جوان در کنار ارتش به جبهه نبرد با دشمن اعزام شدند و از همه توان خود در حفظ تمامیت ارضی استفاده کردند.

در طول این جنگ که 8 سال به درازا کشید 221 هزار و 682 نفر از جوانان و فرماندهان کشورمان به شهادت رسیده و 554 هزار و 858 تن جانباز شدند که از این تعداد 60 درصد جانباز زیر 25 درصد و 40 درصد باقی مانده جانبار 25 درصد و بالاتر هستند.

پس از فتح خرمشهر در سال 1361، به تدریج موازنه جنگ به سود ایران تغییر یافت. متعاقب عملیات‌های بزرگ خیبر و بدر که در اثر آن بخش‌هایی از خاک عراق به تصرف نیروهای ایران درآمد، رژیم بعثی عراق استفاده از سلاح‌های شیمیایی‌ را علیه نیروهای ایرانی آغاز کرد. این رژیم بیش از 3هزار بار با بمب های شیمیایی خاک ایران را هدف قرارداد که نزدیک به 100 هزار تن را به این وسیله به شهادت رساند.


جنوب. عکاس: محمد رزدشت

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

منطقه مین گذاری شده در جبهه جنوب. عکاس: علی فریدونیجبهه

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

پیکر یک شهید در جبهه سوسنگرد. عکاس: سیف الله صمدیان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

پیکر یکی از شهدا در کنار سلاح و وسایلش. عکاس: نامعلوم

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: کاظم اخوان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

سرباز مجروح در جبهه جنوب. عکاس: نامعلوم

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: مهرزاد ارشدی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

اجساد سربازان عراقی در جبهه جنوب. عکاس: بهرام محمدی فرد

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

دفن جسد سرباز عراقی در نزدیکی بستان. عکاس: سیف الله صمدیان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: کاوه گلستان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

پیکر شهید در جبهه جنوب. عکاس: کاظم اخوان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه خرمشهر. عکاس: بهمن جلالی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

اجساد سربازان عراقی عملیات بیت المقدس قبل از تدفین. عکاس: بهمن جلالی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

عملیات مسلم ابن عقیل. عکاس: علی فریدونی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

در سنگر عراقیها، جبهه جنوب. عکاس: بهمن جلالی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

بمباران شیمیایی، عملیات خیبر. عکاس: محمدحسین حیدری

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

هویزه، عملیات بدر. عکاس: سعید صادقی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جزیره مجنون، عملیات بدر. عکاس: محمدحسین حیدری

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جزیره مجنون، عملیات بدر. عکاس: مجید کریمیان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: کاظم اخوان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جزیره مجنون، عملیات خیبر. عکاس: ابراهیم شاطری

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

اجساد عراقی ها در جزیره مجنون. عکاس: مجید کریمیان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جزیره مجنون، عملیات خیبر. عکاس: شهید گودرزی نیا

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: سعید صادقی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: سعید صادقی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه جنوب. عکاس: سعید صادقی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

عملیات والفجر. عکاس: علی کاوه

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

عملیات والفجر. عکاس: محمدبدرفر

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه غرب. عکاس: محمدبنا کاشانی

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه غرب. عکاس: امیر جوادیان

آلبوم جنگ تحمیلی؛ در خط مقدم جنگ تحمیلی,آلبوم,خط مقدم,بیوگرافی شهدا ، زندگینامه شهدای ایران

جبهه غرب. عکاس: امیر جوادیان

گردآوری بیوگرافی آکاایران