پوران درخشنده
 
نخستین فیلم سینمایی مشترک ایران و هندوستان با عنوان «داستان عشق» به تهیه‌کنندگی پوران درخشنده ساخته می‌شود.

این فیلم سینمایی با نام موقت «داستان عشق»، را «پن کاج پراکاج» فیلمساز و فیلمبردار هندی، کارگردانی می‌کند. طی سفری که درخشنده به تازگی به هندوستان کرده، قرارداد تولید آن امضا شده که اولین فیلم مشترک ایران و هند محسوب می‌شود. با آماده شدن کامل فیلمنامه این اثر که مشترکا توسط نویسندگان هندی و ایرانی نوشته می‌شود تقاضای پروانه ساخت خواهد شد و پس از کسب پروانه تولید آن آغاز می‌شود. ۸۰ درصد فیلمبرداری کار در ایران و ۲۰ درصد در بمبئی انجام می‌شود و از بازیگران ایرانی و هندی بهره برده خواهد شد.
درخشنده قصد دارد در این پروژه از بازیگران جوان ایرانی استفاده کند. البته هنوز بازیگری انتخاب نشده است. درخشنده تهیه‌کنندگی، مشاوره و نویسندگی فیلمنامه را برعهده دارد و کارگردانی و سرمایه کار برعهده عوامل هندی است. 
 
روزنامه فرهنگ آشتی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

این فیلم سینمایی با نام موقت «داستان عشق»، را «پن کاج پراکاج» فیلمساز و فیلمبردار هندی، کارگردانی می‌کند. طی سفری که درخشنده به تازگی به هندوستان کرده، قرارداد تولید آن امضا شده که اولین فیلم مشترک ایران و هند محسوب می‌شود. با آماده شدن کامل فیلمنامه این اثر که مشترکا توسط نویسندگان هندی و ایرانی نوشته می‌شود تقاضای پروانه ساخت خواهد شد و پس از کسب پروانه تولید آن آغاز می‌شود. ۸۰ درصد فیلمبرداری کار در ایران و ۲۰ درصد در بمبئی انجام می‌شود و از بازیگران ایرانی و هندی بهره برده خواهد شد.
درخشنده قصد دارد در این پروژه از بازیگران جوان ایرانی استفاده کند. البته هنوز بازیگری انتخاب نشده است. درخشنده تهیه‌کنندگی، مشاوره و نویسندگی فیلمنامه را برعهده دارد و کارگردانی و سرمایه کار برعهده عوامل هندی است. 
 
روزنامه فرهنگ آشتی
ویرایش و تلخیص:آکاایران