آکاایران خانواده سبز : سعید شهروز متولد 1350 است . با دو کاست موفق به نام های « پسرای مشرقی » و « غزلک » ناگهان همه چشمها را معطوف خویش ساخت. او به رغم آن که از آموزشهای کلاسیک در...

خانواده سبز : سعید شهروز متولد 1350 است . با دو کاست موفق به نام های « پسرای مشرقی » و « غزلک » ناگهان همه چشمها را معطوف خویش ساخت. او به رغم آن که از آموزشهای کلاسیک در عرصه موسیقی برخوردار نیست، اما یک هنرمند و آوازه خوان خوش قریحه به شمار می رود. موسیقی در خون شهروز جاری است و به همین سبب با احساس تر از هر خواننده دیگری می خواند. رمز موفقیت او نیز در همین ویژگی است.کاست جدید وی( پسرم) نام دارد. او این کاست را به تمام پدران وهمچنین فرزندش( شهداد) تقدیم کرده است.گزارش تصویری امروز ما از سعید و شهداد شهروز است.

آکاایران: گزارش تصویری از سعید شهروز و پسرش(شهداد)منبع :