در خلاصه داستان آن آمده است: نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که بیمار سابقش است در همسایگی والدینش زندگی می‌کند....

 

 

 بازیگران ساختمان پزشکان

 

 

 

 فیلم ساختمان پزشکان

 

 

 

 سریال طنز ساختمان پزشکان

 

 

 

 طنز ساختمان پزشکان

 

 

 

 سریال ساختمان پزشکان

 

 

 

ساختمان پزشکان

 

 

 

 نویسنده ساختمان پزشکان

 

 

 

 کارگردان ساختمان پزشکان

 

 

 

 بازیگران ساختمان پزشکان

 

 

 

 فیلم ساختمان پزشکان

 

 

 

 بازیگران ساختمان پزشکان

 

 

 

 

 طنز ساختمان پزشکان

 

 

 سریال ساختمان پزشکان

 

منبع:Seemorgh.com