ارزوم اونان بازیگر نقش صحرا در سریال صحرا

فری یکی از ثروتمندترین و محترم ترین مردان کشور به شمار میاد.او با کریمه ازدواج میکنه.دختر ۵ ساله او در این شادی و لطف ،دیگه مورد توجه نبود تا اینکه صحرا بدنیا میاد،اونوقت نیل  به صحرا حسودیش میشه که بعد از مرگ مادرشون ،حسادت نیل تبدیل به نفرت شد.سالها میگذره…


عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 

سریال صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 عکسهای سریال صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 داستان سریال صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 تصاویر سریال صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 سریال ترکیه ای صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا

 بازیگر نقش صحرا در سریال صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا


 ارزوم اونان

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا


 عکسهای صحرا

عکسهای ارزوم اونان بازیگر نفش صحرا